SUS ZACHÓD

Obszar działania sekcji:

Sekcja obsługuje teren Gminy Czarny Dunajec, część Gminy Kościelisko (Witów) i część Gminy Nowy Targ (na zachód od Nowego Targu).

Obecnie wybudowano oczyszczalnię ścieków w Trutem (ze zlewnią ścieków obejmującą sołectwa Trute, Lasek, Klikuszowa, a docelowo też Obidowa, Morawczyna, Pyzówka). Jest administrowana i obsługiwana przez SUS Zachód.

» Kontakt z SUS ZACHÓD

 

Istniejący system kanalizacyjny

 

Gmina Czarny Dunajec:

W skład Gminy Czarny Dunajec wchodzi 15 sołectw. Częściowo skanalizowane są cztery:

·         Soł. Czarny Dunajec

·         Soł. Podczerwone

·         Soł. Koniówka

·         Soł. Chochołów

Ścieki z tych obszarów odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 46,4 km, długość przyłączy to 9,8 km.
Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 3380 osób, co stanowi ponad 15 % ogółu mieszkańców Gminy Czarny Dunajec.

 

Gmina Kościelisko:

Kanalizacja na terenie Gminy Kościelisko będąca w eksploatacji SUS Zachód obejmuje sołectwo Witów (skanalizowane w około 40%). Sołectwo Dzianisz nie posiada kanalizacji. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelisko wynosi 10,3 km. Długość przyłączy to 1,7 km. Ścieki odprowadzane są kolektorem międzygminnym do oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.

Gmina Nowy Targ:

Kanalizacja będąca w eksploatacji SUS-u Zachód obejmuje zachodnią część Gminy Nowy Targ  – sołectwa:

  • Ludźmierz
  • Trute,  
  • Lasek,
  • Klikuszowa.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ludźmierz wynosi 14,7 km w tym 1,2 km
rurociągów tłocznych. Długość przyłączy to 3,4 km. Na terenie sołectwa Ludźmierz znajduje się
pięć przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o. Ścieki z miejscowości Ludźmierz
odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni w Nowym Targu. 

 

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Trutem:

 

Lokalizacja oczyszczalni: 34-404 Trute.

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2013 roku.

Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny wielokomorowy SBR. Docelowa przepustowość według pozwolenia wodnoprawnego: Q śr = 900 m3/d, Q max = 87,7 m3/h (1170 m3/d). RLM = 7500.

Na chwilę obecną wykonany  został I etap inwestycji (2 reaktory) o łącznej przepustowości  Q śr = 450 m3/d. RLM = 3750. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Lepietnica w km 2+565.

 

Oczyszczalnia ścieków w Czarnym Dunajcu:

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec

   Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2001 r

W ramach I Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu"  oczyszczalnia została zmodernizowana w 2008 r. Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny to reaktor biologiczny przepływowy.

Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosił Qdśr=800 m3/d, Qdmax=1042 m3/d RLM = 6794.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Czarny Dunajec w km 215 +320. 

 
2006 © Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
drukuj